Skip links
Depo Yönetimi

Depo Yönetim Sistemi Terimleri

Depo Yönetim Sistemi, bir işletmenin depo operasyonlarının yönetimi için kullanılan bir yazılım veya donanım sistemidir. Bu sistem, depoda bulunan stokların yönetimini, giriş ve çıkış işlemlerinin takibini, envanter yönetimini ve diğer işlemlerin yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Ayrıca sistem ürünlerin depolanması, taşınması, sevkiyatı ve stok takibi gibi işlemleri otomatikleştirir ve bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Bir de depoda bulunan ürünlerin daha iyi bir şekilde izlenmesi, daha hızlı sevkiyat yapılması, envanter yönetiminin daha doğru yapılması ve stok maliyetlerinin azaltılması sağlanabilir.

Depo Yönetim Sistemi, barkod teknolojisi, otomatik sevkiyat sistemleri ve diğer teknolojiler kullanılarak geliştirilmiştir. Bu sistemler, depoda bulunan ürünlerin daha etkili bir şekilde takip edilmesine ve işlemlerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Depo yönetim sistemi bir işletme için çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü şirketlerin depolarındaki stokların yönetimini kolaylaştırır, işletme süreçlerinin hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olurken işletmelerin müşteri memnuniyetini artırır.

Depo Yönetim Sistemi

Bu yönetim sistemi içerisinde bilinmesi gereken birçok terim de yer almaktadır. Bunları şu şekilde tanımlayabiliriz:

Depo yönetimi: Depoda stok yönetimi, sevkiyat yönetimi, depo düzeni ve depo envanteri gibi tüm işlemlerin yönetimi,

Stok yönetimi: Depoda bulunan tüm ürünlerin stok yönetimi işlemleri, yani alınan ürünlerin giriş kaydı, stok takibi, sipariş hazırlama ve sevkiyat hazırlıkları gibi işlemler,

Sevkiyat yönetimi: Ürünlerin depodan çıkış işlemleri, yani sipariş hazırlama, paketleme ve kargoya verme işlemleri,

Depo düzeni: Depoda bulunan ürünlerin doğru bir şekilde depolanması, işleme ve hareket ettirilmesi için düzenli bir şekilde yerleştirilmesi ve ayarlanması,

Depo envanteri: Depodaki ürünlerin envanterinin tutulması, sayılması, takibi, stok hareketlerinin kaydedilmesi ve envanter raporlarının hazırlanması,

Barkod teknolojisi: Ürünlere barkod etiketleri ekleyerek, depo işlemlerinin daha verimli bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesi,

Rafa yerleştirme: Ürünlerin doğru bir şekilde depolama raflarına yerleştirilmesi ve depo envanteri takibinin sağlanması,

Depo yönetim yazılımı: Depo yönetimi işlemlerinin yönetilmesi için kullanılan bir yazılımdır. Depo envanteri, stok yönetimi, sevkiyat yönetimi gibi işlemlerin yönetimi için kullanılır.

Depo personeli: Depo yönetimi işlemlerini yöneten personeldir. Bu personel ürünlerin depolanması, stok takibi, sipariş hazırlama, sevkiyat yönetimi gibi işlemlerden sorumludur.

Çapraz sevkiyat: Ürünler tedarikçiden gelen araçlarda direkt olarak yükleme rampalarına boşaltılır ve müşterilere gönderileceği araçlara hızlı bir şekilde aktarılır.

Dönemsel sayım: Tüm stokun tek seferde sayımının yerine, belirli periyodlarla birlikte düzenli aralıklarla küçük stok sayımları yapılır.

Güvenlik stoğu: Bir işletmenin tedarik zincirindeki belirsizlikleri karşılamak ve müşteri taleplerine cevap verebilmek için depoladığı ekstra stok miktarıdır.

Mevsimsel stok: Belirli bir mevsim veya tatil döneminde talebin artması veya azalması nedeniyle, işletmelerin önceden tahmin ederek depoladığı ekstra stok miktarıdır.

İkmal: Malzemenin stoklama süreci aşamaları arasında farklı ambalaj biçimleri ve/veya depolama lokasyonları halindeki akışının (bulunabilirliğinin-tedariğinin) sağlanmasıdır. Örneğin paletli stoklamadan kutulu stoklamaya, kutulu stoklamadan adetsel stoklamaya geçiş gibi.

Kademeli stok: Bir işletmenin tedarik zinciri boyunca birden fazla depo veya dağıtım merkezinde stok depolamasıdır.